Vyberte stránku

AML (anti-money laundering) je regulace představující soubor opatření proti praní špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.