Vyberte stránku

BIP je zkratka anglického Bitcoin Improvement Proposal, což lze volným překladem přeložit jako návrh na vylepšení Bitcoinu. Je to dokument, kterým se navrhují funkce, změny nebo omezení, které by měly být zavedeny do protokolu nebo kódu Bitcoinu. BIP by měl obsahovat technickou specifikaci nové funkce a její zdůvodnění.