Vyberte stránku

FUD je zkratka anglických slov fear, uncertainty, doubt (strach, nejistota, pochyby). Používá se jako označení rozšíření mylných dojmů nebo informací o nějaké záležitosti.