Vyberte stránku

Hash je výstup hašovací funkce. Hašovací funkce slouží k převodu vstupních dat na výstupní relativně malé číslo. Hash je často označován jako fingerprint nebo otisk.